Instruksjon

Instruksjon Som yrkesutøver kan du få i oppgave å utforme skriftlige instruksjoner eller brukermanualer som gjelder for ditt fagområde. Det viktigste kravet til slike tekster er at de gir mottakeren tilstrekkelig informasjon slik at han eller hun på egen hånd klarer å gjøre det som forklares i teksten.

Her finner du oppgaver og verktøy som hjelper deg med å lese, forstå og skrive ulike instruksjoner.