3 Muntlige tekster

Kapittelåpner 3 Berit Roald / NTB scanpix

Både i arbeidsliv og privat vil du ha stor nytte av å kommunisere godt muntlig. 

I dette kapittelet finner du oppgaver der du kan trene på å bygge opp presentasjoner og på å argumentere. Du kan også repetere stoffet fra læreboka gjennom selvrettende tester, og du finner oppgaver knyttet til lyd-og bilderessurser.

Oppgavene er inndelt i nivå 1 og nivå 2 som i læreboka.