Film

Film (mindre format) scanrail/iStock

Film er satt sammen av levende bilder og lyd. Her kan du lære mer om de ulike virkemidlene, og hvordan disse fungerer sammen.